ఇంటర్న్‌షిప్‌లను ఎలా ప్లాన్ చేయాలి…….?

ఇంటర్న్‌షిప్‌లను ఎలా ప్లాన్ చేయాలి

ఇంటర్న్‌షిప్‌లను ప్రణాళికగా ఎలా నిర్వహించాలో గురించి చర్చించాలి. ఇంటర్న్‌షిప్‌లు ప్రాథమికంగా చాలా అవసరమైన అంశం, పరిశ్రమ, మరియు ప్రామాణికత కలిగి వచ్చే వ్యక్తుల కోసం ఉన్నాయి. ఇవి నిర్వహించడం కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి.

లక్ష్యం స్థాపించుకోండి:

ఇంటర్న్‌షిప్‌ల ప్రారంభమునుంచి ముందుగా లక్ష్యం స్థాపించుకోండి. మీకు ఏ పరిశ్రమ లభిస్తుందో మరియు మీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రామాణికతను పొందడానికి మీ లక్ష్యం ఏమిటి ఎంచుకోండి.

స్థాపించుకోండి పరికల్పన:

మీ ఇంటర్న్‌షిప్‌ను ప్రారంభించే ముందుగా, మీరు ఏమి ప్రయత్నించాలో మరియు ఏ విధంగా మీరు దేను చేయాలో నిర్ధారించుకోండి.

ఇంటర్న్‌షిప్‌లను

వారికి సంబంధించిన సమయాన్ని నిర్వహించుకోండి:

మీరు స్థాపించిన పరికల్పనను ఆధరించి, మీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌ను నిర్వహించుకోండి.

ఉపాధ్యాయులను సహాయపడండి:
మీ పదవిని ముగించడం కోసం ఆస్తిశాల నుండి సహాయం పొందడానికి, ఉపాధ్యాయుల సహాయం పొందడం అత్యంత ముఖ్యమైనవి.

అనుకరణ సువిధలు ప్రదానించడం:

మీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌ను మీరు సులభంగా నిర్వహించగల విధంగా సమయం, అవసరాలు మరియు సాధనలను అనుకరించడం గమనించండి.

అనుభవాన్ని ప్రాప్యత చేయడం:

ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రారంభించిన వ్యక్తులు సమగ్ర అనుభవం సేకరించడం మరియు ప్రమాణికత లభించేందుకు కోసం నిర్వహించడం అత్యంత ముఖ్యమైనవి.

ప్రశిక్షణా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించండి:

అనుకరణకు సహాయకంగా ప్రశిక్షణా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడం మరియు అధ్యయనాలను నిర్వహించడం మీ అనుకరణ అనుభవానికి మూలం.

 

ప్రొఫెషనల్ నెట్‌వర్క్‌ను పెంపండి:

నిర్వహించిన ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ నుండి స్థానిక వ్యక్తులతో సంప్రదాయ సంబంధాలను స్థాపించుకోండి.

ప్రత్యేక అంశాలు నిర్వహించుకోండి:

మీరు అనుకరణ ప్రోగ్రామ్‌లో నిర్వహించాల్సిన ప్రత్యేక అంశాలను నిర్వహించడం ముఖ్యం.
ప్రారంభం నుండి ముగించిన తేదీలు మరియు సమయంలు నిశ్చించండి: ప్రారంభ మరియు ముగించిన తేదీలను సహజంగా నిర్ధరించడం మరియు అవసరమైన సమయాన్ని పరిగణించడం ముఖ్యం.

లక్ష్యం కోసం మెట్రిక్లను నిర్ధరించండి:

మీరు చాలా ప్రయత్నించిన ముందు, మీరు అవసరమైన లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించాలి మరియు మీరు లక్ష్యం మెట్రిక్లను నిర్ధరించాలి.

స్థానిక లభ్యతలను అంచనా చేయండి:

మీ ఇంటర్న్‌షిప్ స్థలానికి సులభంగా ప్రయాణించడం మరియు నిర్వహణ అవసరమైన సాధనలను నిర్వహించడం అత్యంత ప్రాముఖ్యం.

పిక్ అప్ న్ అనుభవాలను చర్చించుకోండి:

ఇంటర్న్‌షిప్ సందర్భంగా మీరు పిక్‌అప్‌లను అనుభవించండి, పిక్‌అప్‌ల యొక్క అనుభవాలు చర్చించుకోండి మరియు అవిని స్థగితం చేయడానికి ప్రతిపత్తి చేయండి.

స్థానిక కమ్యూనిటీలలో పాల్గొండి:

కామియూనిటీ సర్వీసు ప్రోజెక్టులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రత్యేక కమ్యూనిటీలలో పాల్గొండి.

మెంటర్లతో సంఘటించుకోండి:

మీరు అనుకరణ కార్యాలు ప్రారంభించేందుకు, మెంటర్ లతో సంప్రదాయంగా చర్చించుకోండి మరియు అవిని సహాయపడడానికి అవి అనుభవించండి.

ఇంటర్న్‌షిప్‌లను

ప్రశ్నించడం మరియు అధ్యయనం:

అనుకరణ అనుభవాన్ని ముగిసించడానికి, మీరు ప్రశ్నించడం మరియు మీ అనుకరణానికి సంబంధించిన విషయాలను అధ్యయనించడం అత్యంత అవసరమైనవి.

స్వీకరించే ప్రదర్శనలు:

మీ అనుకరణ కార్యాలు, తరచుగా, మీ సాధనల అనుభవాలు, మరియు ప్రదర్శించే లక్షణాలను ఆస్తిశాలుగా చిత్రించుకోండి.

ఫీడ్‌బ్యాక్ ప్రదానం:

మీరు అనుకరణ ప్రకారం ప్రగతి నిర్వచించడానికి ప్రతిసారిగా ఫీడ్‌బ్యాక్ ప్రదానం ప్రయత్నించండి.

 •  ప్రణాళికను రూపొందించండి: మీరు ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారో స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించండి. దీనిలో మీ లక్ష్యాలు, మీరు ఎంత సమయం కేటాయించాలనుకుంటున్నారో మరియు మీరు ఏ వనరులను ఉపయోగించాలనుకుంటున్నారో ఉండాలి.
 • సమయాన్ని పరిమితం చేయండి: ప్రతి పనికి ఎంత సమయం కేటాయించాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోండి మరియు ఆ సమయ పరిమితికి కట్టుబడి ఉండండి.
 • విరామాలు తీసుకోండి: దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి మరియు శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ప్రతి గంటకు కొన్ని నిమిషాల విరామం తీసుకోండి.
 • అంతరాయాలను నివారించండి: మీరు పని చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్ కాల్‌లు, సోషల్ మీడియా మరియు ఇతర అంతరాయాలను నివారించండి.
 • మీ పురోగతిని ట్రాక్ చేయండి: మీరు ఎంత పురోగతి సాధించారో చూడటానికి మీ పురోగతిని ట్రాక్ చేయండి.
పరిస్థితులను అంచనా వేయండి:
 • మీ లక్ష్య ప్రేక్షకులను అర్థం చేసుకోండి: మీరు ఎవరి కోసం అనుకరణ చేస్తున్నారో మరియు వారు ఏమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకోండి.
 • వాస్తవ ప్రపంచ పరిస్థితులను ప్రతిబింబించండి: మీ అనుకరణ వాస్తవ ప్రపంచ పరిస్థితులను వీలైనంత ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబించాలి.
 • వివిధ దృక్కోణాలను పరిగణించండి: సమస్యకు వివిధ దృక్కోణాలను పరిగణించడానికి అనుమతించండి.
ప్రోజెక్టు నిర్వహించండి:

మీ అనుకరణ అనుభవానికి మరియు మీ అభిరుచులను చిత్రించడానికి, ఒక ప్రాజెక్టును నిర్వహించండి మరియు దానిని ప్రకటించండి.

 • ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళికను రూపొందించండి: మీ లక్ష్యాలు, మీరు ఎంత సమయం కేటాయించాలనుకుంటున్నారో, మీరు ఏ వనరులను ఉపయోగించాలనుకుంటున్నారో మరియు మీరు ఎలా కొలవాలనుకుంటున్నారో స్పష్టంగా పేర్కొనే ఒక ఇంటర్న్‌షిప్‌లను ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళికను రూపొందించండి.
 • పనులను విభజించండి: మీ ప్రాజెక్ట్‌ను చిన్న, మరింత నిర్వహించదగిన పనులుగా విభజించండి.
 • ఒక షెడ్యూల్‌ను రూపొందించండి: ప్రతి పనిని పూర్తి చేయడానికి మీకు ఎంత సమయం పడుతుందో అంచనా వేసి, ఒక షెడ్యూల్‌ను రూపొందించండి.
 • పురోగతిని ట్రాక్ చేయండి: మీరు పురోగతి సాధిస్తున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి మీ పురోగతిని క్రమం తప్పకుండా ట్రాక్ చేయండి.
 • సర్దుబాట్లు చేయండి: అవసరమైనప్పుడు మీ ప్రణాళిక మరియు షెడ్యూల్‌లో సర్దుబాట్లు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

సమయం నిర్వహించండి

అనుకరణ అనుభవాన్ని పూర్తి చేయడానికి మీ సమయాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించండి.

 • ప్రాధాన్యతనివ్వండి: ముఖ్యమైన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి మరియు తక్కువ ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయండి లేదా తొలగించండి.
 • విరామాలు తీసుకోండి: దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి మరియు శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ప్రతి గంటకు కొన్ని నిమిషాల విరామం తీసుకోండి.
 • అంతరాయాలను నివారించండి: మీరు పని చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్ కాల్‌లు, సోషల్ మీడియా మరియు ఇతర అంతరాయాలను నివారించండి.
 • సహాయం కోసం అడగండి: మీకు అవసరమైతే సహాయం కోసం అడగడానికి సంకోచించకండి.

విస్తృత అనుకరణ క్షేత్రాలను ఆరించండి

మీ అనుకరణ అనుభవానికి అనుగుణమైన అనుకరణ క్షేత్రాలను పొందండి మరియు విస్తృతంగా అనుకరణ అనుభవానికి బయటి సమాచారంతో మనకు సహాయం చేయండి.

 • సంబంధిత పరిశోధనను నిర్వహించండి: మీ అనుకరణకు సంబంధించిన అంశంపై పరిశోధన చేయండి.
 • నిపుణులతో సంప్రదించండి: ఆ రంగంలో నిపుణులతో మాట్లాడండి.
 • ప్రస్తుత సంఘటనల గురించి తెలుసుకోండి: మీ అనుకరణకు సంబంధించిన ప్రస్తుత సంఘటనల గురించి తెలుసుకోండి.
 • వివిధ దృక్కోణాలను పరిగణించండి: సమస్యకు వివిధ దృక్కోణాలను పరిగణించండి.
 
 
 

1 thought on “ఇంటర్న్‌షిప్‌లను ఎలా ప్లాన్ చేయాలి…….?”

Leave a Comment