తెలంగాణ ప్రభుత్వం టి-వర్క్‌లను ప్రారంభించింది

T-works

తెలంగాణ ప్రభుత్వం టి-వర్క్‌లను ప్రారంభించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం టి-వర్క్‌లను ప్రారంభించింది.తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన పౌరులకు ఉచిత Wi-Fi మరియు డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను అందించడానికి రెండు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించింది. ఈ కథనం తెలంగాణ ప్రభుత్వం టి-వర్క్‌లను  ప్రారంభించడం గురించి వివరిస్తుంది. నేపథ్యం మరియు లక్ష్యాలు డిజిటల్ చేరిక: ప్రతి పౌరుడికి ఉచిత ఇంటర్నెట్ సదుపాయాన్ని అందించడం ద్వారా డిజిటల్ విభజనను తగ్గించడం. ఆర్థిక వృద్ధి: విశ్వసనీయ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని నిర్ధారించడం ద్వారా వ్యాపారాలు, స్టార్టప్‌లు మరియు విద్యా …

Read more