ఉల్లాస్‌: భారత్ కొత్త అక్షరాస్యత కార్యక్రమం

ఉల్లాస్‌: భారత్ కొత్త అక్షరాస్యత కార్యక్రమం

ఉల్లాస్‌: భారత్ కొత్త అక్షరాస్యత కార్యక్రమం పరిచయము ఒక మైలురాయి చొరవలో, దేశవ్యాప్తంగా నిరక్షరాస్యత యొక్క నిరంతర సవాలును పరిష్కరించే లక్ష్యంతో భారత్ ప్రభుత్వం ఉల్లాస్ అక్షరాస్యత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం అక్షరాస్యతను ప్రోత్సహించడానికి మరియు పౌరులందరికీ సమానమైన విద్యను అందించడానికి ఒక సమగ్ర ప్రయత్నం.ఈ వ్యాసం ఉల్లాస్‌: భారత్ కొత్త అక్షరాస్యత కార్యక్రమం వివరిస్తుంది నేపథ్య నిరక్షరాస్యత భారత్‌లో అభివృద్ధికి ఒక ముఖ్యమైన అడ్డంకిగా మిగిలిపోయింది, ఆర్థిక పురోగతి, సామాజిక చేరిక మరియు వ్యక్తిగత సాధికారతకు …

Read more

EAMCET 2024 preparation

EAMCET 2024 Preparation Introduction The Engineering, Agriculture, and Medical Common Entrance Test (EAMCET) is a crucial examination for students in Andhra Pradesh and Telangana aspiring to pursue undergraduate courses in engineering, agriculture, and medical fields. Effective preparation for EAMCET 2024 requires a strategic approach, encompassing understanding the exam pattern, crafting a study plan, and consistent practice. …

Read more