జీవ ఇంధనాలు: పర్యావరణ పరిరక్షణకు కొత్త ఆశ

జీవ ఇంధనాలు: పర్యావరణ పరిరక్షణకు కొత్త ఆశ పెరుగుతున్న ప్రపంచ జనాభా మరియు అభివృద్ధి మన ఇంధన వనరులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. శిలాజ ఇంధనాలు, ప్రస్తుత ప్రాథమిక శక్తి వనరు, పరిమితమైనవి మాత్రమే కాకుండా వాయు కాలుష్యానికి గణనీయంగా దోహదం చేస్తాయి. ఈ సందర్భంలో, పర్యావరణ అనుకూలమైన మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల కోసం అన్వేషణ అత్యంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఈ సాధనలో జీవ ఇంధనాలు ఆశాజనకమైన ఆశా కిరణంగా ఉద్భవించాయి. జీవ ఇంధనాలు అంటే ఏమిటి? … Read more